Մաշկի նանոֆրակցիոն ռադիոալիքային հղկում- Venus Viva

VenusVivaTM-ը ոլորտում առավելագույն ճկունության կարգավորումներ ունեցող մաշկի հղկման և վերամոդելավորման համապիտանի սարք է: NanoFractionalRF և SmartScanTM տեխնոլոգիաներն օգտագործող այս սարքը առաջին և միակ ֆրակցիոն ռադիոհաճախական համակարգն է, որը թույլ է տալիս ամբողջությամբ վերահսկել տարատեսակ թերությունների վերացման նպատակով կիրառվող աբլացիայի և կոագուլացիայի բնութագրերը: VenusVivaTM սարքը թույլ կտա մաշկի հղկման բոլոր սարքավորումները փոխարինել մեկ սեղանի սարքով: Միջամտություններն անվտանգ են մաշկի բոլոր տիպերի համար և նվազագույն վերականգնում են պահանջում:

Սարքը թույլ է տալիս լուծել կոսմետոլոգիայի ամենապահանջված խնդիրները.

• թույլ է տալիս իրականացնել վերին և ստորին կոպերի ձգում;
• մաշկը դարձնում է առաձգական • վերացնում է խորը կնճիռները՝ քիթ-շրթային ծալքը;
• մոդելավորում է դեմքի ճշգրիտ ուրվագիծը;
• վերացնում է սպիներն ու ձգումները;
• ուղղում է մաշկի ռելյեֆը;
• վերացնում է հետակնեն՝ ակնեից հետո մնացած հետքերը;
• ձգում է կրկնակզակը;
• ձևավորում է դեմքի կատարյալ օվալ. վերացնում է կախված այտերը, ձևավորում ստորին ծնոտի ճիշտ գիծը:

Առաջին անգամ առանց վիրահատական միջամտության լուծվում է երկու խնդիր. բարելավում է մաշկի որակը և տեղի է ունենում հզոր լիֆթինգ:

Աշխատանքի սկզբունքը

VenusViva-ն անվտանգ է մաշկի բոլոր տիպերի համար և աշխատում է հեղափոխական NanoFractionalRFTM և SmartScanTM տեխնոլոգիաների հիման վրա: VenusViva-ն գերազանց արդյունք է ապահովում՝ շնորհիվ այցելուի համար նվազագույն անհարմարություններ պատճառող մաշկի տաքացման:

Ի՞նչ ակնկալել:

Թե՛ ժամանակի ծախսը, թե՛ միջամտությունից անհարմարությունը նվազագույն են: Դուք հարթ, մաքուր և երիտասարդ տեսք ունեցող մաշկ կունենաք 15 րոպե տևողությամբ 3-4 հանդիպումից հետո:

Ի՞նչն է արդյունք ապահովում:

1. Ֆրակցիոն աբլացիայի (մաշկի բջիջների մասնակի գոլորշացման) շնորհիվ լազերային խղկման ազդեցություն: Սարքը հետևողականորեն ծակոտում է մաշկը՝ ստեղծելով առողջ մաշկով շրջապատված մանրադիտակային վնասվածքներ: Վնասված հատվածներն ակտիվանում են և տեղի է ունենում մաշկի բջիջների ռեգեներացիա (նորացում), արտադրվում են կոլագեն և էլաստին: Ապաքինումը տևում է 1-2 օր, այսպիսով՝ այցելուն կարող է ապրել իր համար սովորական օրակարգով (վերականգնման շրջան չի պահանջվում):

2. Սպիտակուցի կոագուլացիայի հաշվին ոչ վիրահատական ձգման ազդեցություն: Ռադիոհաճախական ճառագայթումը տաքացնում է հյուսվածքները՝ խթանելով սպիտակուցային միացությունների բնափոխումը (կոագուլացիան): Բնափոխվելով սպիտակուցը բնական ճանապարհով ձգում է մաշկը:

3. Իմպուլսային-մագնիսական ճառագայթման հաշվին լրացուցիչ ազդեցություն: Մագնիսական ճառագայթման հաշվին հյուսվածքների վրա ազդեցությունը վերականգնում է մաշկի կորցրած առաձգականությունը:

Միջամտության հակացուցումներն են.

• Օնկոլոգիական հիվանդություններ;
• Հղիության և կրծքով կերակրման շրջան;
• Ալկոհոլային կամ թմրանյութային մոլուցքներ;
• Մաշկի քրոնիկական բորբոքուման գործընթացներ;
•Կենտրոնական նյարդային համակարգի խանգարումներ և հոգենյարդաբանական հիվանդություններ;
• Կելոիդ սպիների առկայություն;
•Ածխածնային գելի բաղադրիչների կամ կարբոնաթթվի հանդեպ ալերգիկ հակազդեցություն;
• Աուտոիմունային խանգարումներ;
• Շաքարային դիաբետ:

Քանի որ կայքում միջամտության մասին ինֆորմացիան շատ է՝ խորհուրդ ենք տալիս մոտենալ անվճար բժշկական խորհրդատվության, բժիշկն առաջնային զննում կիրականացնի և մանրամասն կներկայացնի բուժման էությունն ու ակնկալվող արդյունքը։ Միջամտության արժեքը սկսվում է 7000 դրամից։
մաշկի հղկում
Տեխնոլոգիան

VenusVivaTM սարքը ներառում է երկու գլխիկ՝ ռադիոհաճախական NanoFractionalRF գլխիկը՝ մաշկի հղկում և աբլացիա պահանջող միջամտությունների համար, ինչպես նաև DiamondPolarTM գլխիկը՝ կնճիռների ոչ ինվազիվ հարթեցման համար:

NanoFractionalRFTM գլխիկը. • նախատեսված է մաշկի հղկման համար, որը բարելավում է հետակնե և այլ տեսակի սպիների, ստրիաների, ռոզացեայի, դիսքրոմիայի, խորը կնճիռների, լայնացած ծակոտիների, մաշկի անհամարթ մակերևույթի արտաքին տեսքը և մաշկի բոլոր տեսակների պիգմենտացիայի խանգարումները:

• Հրապարակված կլինիկական հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ վերջին միջամտությունից չորս շաբաթ անց ազդեցության ամբողջ մակերևույթը, ստրիաների երկարությունն ու լայնությունը նշանակալիորեն նվազել են համեմատ սկզբնական մակարդակի (p<0,001): Այցելուների բավարարվածության աստիճանը՝ «Բավարարված» և «Շատ բավարարված» գնահատականներով, կապված մակերևույթի, չափերի և ընդհանուր բարելավման հետ կազմել է համապատասխանաբար 96,67%, 93,94% և 96,97:

• Այլ կլինիկական հետազոտություն նշում է, որ NanoFractionalTM գլխիկն արդյունավետ է մաշկի մակերևույթի և պիգմենտացիայի դրսևորումների բարելավման հարցում:

Ծայրակալի արտոնագրված տեխնոլոգիա • Ոլորտում ամենամեծ բծի մակերեսով և մինչև 700 իմպուլս առաքում ապահովող ծայրակալ:

• Էներգիան անցնում է յուրաքանչյուր էլեկտրոդի ծայրով և խորը ներթափանցում հյուսվածքներ:

• Էներգիան տարածվում է էլեկտրոդների ներազդման փոքր մակերեսներով (150x20 միկրոն) ծայրակալի էներգիայի խտության փոփոխականության պայմաններում՝ նվազեցնելով հետբորբոքային գերպիգմենտացիայի ռիսկերը և պահպանելով կոնտակտի շրջանների միջև չվնասված հատվածները, ինչն ապահովում է ապաքինման նվազագույն ժամանակահատված, միջամտությունից հետո հյուսվածքի համաչափ տեսք և վերականգնման նվազագույն շրջան:

• Հետադարձ իմպուլսի բացակայությունը նպաստում է էներգիայի ավելի միատարր առաքմանը, ինչի արդյունքում միջամտությունները դարձնում է ավելի անվտանգ և ապահովում կայուն կլինիկական արդյունքներ:

SmartScanTM տեխնոլոգիա

• Օգտագործում է միջամտության նմուշի ընտրության եզակի ալգորիթմ, ինչը բժիշկին թույլ է տալիս անհատական կարգավորումներ անել՝ միջամտության ընթացքում առավելագույն վերահսկողություն և ճկունություն ապահովելու նպատակով:

• Ֆրակցիոն մեթոդով կատարում է վերնամաշկի և ենթամաշկի աբլացիա և կոագուլացիա՝ ապահովելով մաշկի հղկման բարձր արդյունավետություն տարբեր վիճակների դեպքում՝ չափավորից ծանր:

• Բացառում է լրացուցիչ գլխիկների օգտագործումը կամ դրանց փոփոխությունը միջամտության ընթացքում, ինչը կրճատում է միջամտության տևողությունը, այն ավելի դյուրին և տնտեսապես արդյունավետ դարձնում՝ մեծացնելով ներդրումների շահավետությունը:

DiamondPolarTM գլխիկ՝ (MP)2 տեխնոլոգիայով

• Գլխիկի աշխատանքի հիմքում (MP)2 արտոնագրված տեխնոլոգիան է, որը միավորում է բազմաբևեռ ռադիոհաճախական ճառագայթման և իմպուլսային էլեկտրամագնիսական դաշտերի ազդեցությունը չափավոր կամ ծանր աստիճանի կնճիռների և ծալքերի հարթեցման համար:

• Բազմաբևեռ ռադիոհաճախական ճառագայթումն օգտագործում է էներգիայի համաչափ առաքման և հյուսվածքների՝ մինչև խորը շերտերը միատարր տաքացման բարդ ալգորիթմ՝ թույլ տալով արագ և անվտանգ կուտակել ջերմությունը և հեշտությամբ պահպանել թերապևտիկ ջերմաստիճանը միջամտության ողջ ընթացքում:

• Բազմաբևեռ ռադիոհաճախականության ազդեցությունն ուժգնացվում է իմպուլսային էլեգտրամագնիսական դաշտերի՝ գլխիկի էլեկտրոդների միջոցով ազդող ոչ ջերմային տեխնոլոգիայի կիրառմամբ:

• Էլեկտրոդների եզակի դասավորությունը թույլ է տալիս միջամտությունն անցկացնել աչքերի շուրջը, այտոսկրերի երկայնքով և այլ փոքր մակերեսներով հատվածների վրա:

• Այս գլխիկի օգտագործմամբ միջամտությունները հարմարավետ են և վերականգնում չեն պահանջում, ընդ որում՝ ռադիոհաճախականության տեխնոլոգիայի անվտանգությունն ապացուցված է մաշկի բոլոր տիպերի համար:

Քանի որ կայքում միջամտության մասին ինֆորմացիան շատ է՝ խորհուրդ ենք տալիս մոտենալ անվճար բժշկական խորհրդատվության, բժիշկն առաջնային զննում կիրականացնի և մանրամասն կներկայացնի բուժման էությունն ու ակնկալվող արդյունքը։ Միջամտության արժեքը սկսվում է 7000 դրամից։ CosmoLab-ում միջամտությունից առաջ խորհրդատվությունն անվճար է, առաջնային զննման համար գրանցվել կարող եք՝ զանգահարելով 011 55 00 22, 044 55 00 22 հեռախոսահամարներով։

Կատարելով 20․000 դրամ և ավելի արժեքով մազահեռոցում՝ կստանաք 20% զեղչ լազերային մազահեռացման ֆիքսված գնացուցակի համար։

Ալեքսանդրիտային մազահեռացման զեղչված գնացուցակ
Կանանց համար
(Candela GentleLase PRO U 2019)

Ամբողջ մարմին– 112 000դր

Դեմք– 12 000դր

Դեմք առանց ճակատի– 9 600դր

Ճակատ– 3 500դր

Այտոսկրեր– 5 000դր

Վերին շուրթ– 1 500դր

Բակեր– 5 600դր

Կզակ– 4 000դր

Ծոծրակ– 6 400դր

Պարանոց– 5 600դր

Ուսեր– 5 600դր

Թևատակեր– 4 800դր

Ձեռքեր– 15 200դր

Բազուկներ– 5 600դր

Նախաբազուկներ– 12 000դր

Մատներ– 2 000դր

Կրծքավանդակ– 24 000դր

Դեկոլտե– 12 000դր

Կուրծք– 12 000դր

Փոր– 24 000դր

Փորի 1/3 հատված– 9 600դր

Մեջք– 32 000դր

Մեջքի 1/3 հատված– 12 000դր

Բիկինի– 16 000դր

Խորը բիկինի– 20 000դր

Նստատեղ– 20 000դր

Ոտքեր– 38 400դր

Ազդրեր– 22 400դր

Սրունքներ– 28 000դր

Դիոդային մազահեռացման զեղչված գնացուցակ
Կանանց համար
(Asclepion MeDioStar NeXT PRO 2019)

Ամբողջ մարմին– 50 000դր

Դեմք– 8 000դր

Դեմք առանց ճակատի– 5 000դր

Ճակատ– 2 500դր

Այտոսկրեր– 3 000դր

Վերին շուրթ– 1 500դր

Բակեր– 4 000դր

Կզակ– 3 000դր

Ծոծրակ– 5 000դր

Պարանոց– 4 800դր

Թևատակեր– 5 000դր

Ձեռքեր– 12 800դր

Բազուկներ– 6 800դր

Նախաբազուկներ– 7 600դր

Կրծքավանդակ– 16 000դր

Դեկոլտե– 8 000դր

Կուրծք– 6 400դր

Փոր– 8 000դր

Փորի 1/3 հատված– 5 000դր

Մեջք– 14 400դր

Մեջքի 1/3 հատված– 5 000դր

Բիկինի– 8 000դր

Խորը բիկինի– 12 000դր

Նստատեղ– 12 000դր

Ոտքեր– 32 000դր

Ազդրեր– 18 400դր

Սրունքներ– 14 400դր

Առցանց գրանցման կարգ

Էլեկտրոնային համակարգի գործարկումով առցանց գրանցման նպատակը՝ հեռախոսազանգի միջոցով գրանցման տևողության կրճատումն է, որը միառժամանակ ապահովում է թափանցիկություն՝ մատուցվող ծառայությունների, դրանց արժեքների և կլինիկայում աշխատող բժիշկների վերաբերյալ, ինչի արդյունքում ձևավորվում է փոխադարձ հարգանք և վստահություն։ Առցանց գրանցման համար պետք է՝

  • սեղմել առցանց գրանցման կոճակը
  • ընտրել ծառայությունը
  • ընտրել նախընտրած բժշկին
  • ընտրել հարմար ժամ՝ բժշկի անհատական ժամատախտակից
  • լրացնել կոնտակտային տվյալների բաժինը
  • որպես վերջնական քայլ՝ հաստատել ծրագրի կողմից եկած հաղորդագրությունը Ձեր այցի ամրագրման վերաբերյալ

Հիշեցնենք, որ միջամտության ավարտից հետո, ծրագրում նախատեսված համապատասխան բաժնում կարող եք գրել Ձեր  կարծիքը,  ինչը կօգնի մեզ ավելի բարելավել ծառայությունների որակը

Գոհար Հովհաննիսյան
Վարդուհի Դավթյան
Շողեր Պողոսյան
Գայանե Հավակիմյան